หมวดหมู่

Nick Saban เทียบกับเด็กขี้งอนในการโหวตแบบสำรวจความคิดเห็นของโค้ช

Matt Hayes จาก Saturday Down South เปรียบเทียบ Nick Saban กับเด็กขี้งอนด้วยการพูดจาโผงผางเกี่ยวกับการโหวตแบบสำรวจความคิดเห็นของโค้ช USA Today