หมวดหมู่

Joe Kennedy เกี่ยวข้องกับ John F. Kennedy อย่างไร [ภาพถ่าย]

Joe Kennedy กำลังให้คำตอบแก่พรรคเดโมแครตต่อ SOTU ในคืนนี้ เขาเกี่ยวข้องกับ JFK อย่างไร? ดูภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่าง Joe และ JFK